حرفهای دلم .... (حرفهای من با محبوبم )

زندگی به مثابه کوهی است سخت که باید از آن صعود کرد و کوله بارش عشق است و ایمان ...زندگی پر از لحظه‌های ناب است. باید عاشق بود تا فهمید ابرهای دوان روی قله دماوند به کجا چنین شتابان می‌روند و یا باد، برگ‌های پائیزی را تا کجا با خود خواهد برد.

» برای شما ... :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» اتل... :: شنبه ۱۳٩٥/٥/٢۳
» MS... :: یکشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٢
» سبز.... :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱/۱٩
» وسعت ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٠
» پندار... :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» نازنین... :: شنبه ۱۳٩٤/۸/٢
» منو تو... :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/٢
» مست ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱
» عاشخ... :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/۱
» محبت ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۳/۱٩
» وصال ... :: شنبه ۱۳٩٤/٢/۱٩
» من را ... :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/٥
» پرتقال ... :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٩
» لب خندان... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» پیامبر .. :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٥
» میس ... :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۸
» حسین ... :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۳
» خدایا ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» ? :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢۳
» بعضی دلم ها ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٥
» الهــــی رضــــاً برضــ ــاک... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» گرگان.سمنان.... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» سال نو و تصمیمات نو ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» به خاطر.. به آنچه ... :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٩
» همسفر ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۸
» صادقانه ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» بلدا .... :: جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٩
» مـحبـت .... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥
» پاییز ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/۱۸
» رمز ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/۱۸
» ملا ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/۱۸
» دزد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» دوران ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» سالگرد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٥
» تـــــــــــــــــــــــو ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٥
» پاییزو زمستون ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/٤
» خصوصی .... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» د مثل ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» پیتلوس ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» مرد... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» باران ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢
» عطر ... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» نقشه انقراض... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» قدرتمنـد .... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» روانی ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» عینک ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» عذر.... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸
» فریاد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دلیچز.... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸
» وزیر بالقوه .. :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» مصیبت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٦
» دلخــوشی ها ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٦
» جـــــــــــاری ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٦
» محض کمی لبخند رو لبات :) :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» شاید هفته بعد ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» وداع ... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۸
» تولدم 5/16 + این روزها :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» امروز تولد منه ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» میهمانِ خدا ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» خدا اینجاست همسفر مهربان من ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» یه جمله از .... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٥
» ﻣــــﺮﺩ ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠
» باور ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دو روز ... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٤
» تشنگی.... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٤
» نجیـب ... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٤
» اولین سالگرد یکی شدن ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» عطـــر "خـــدآ " :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» قنـــــاعـــتـــــــــ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» اَلَمراةُ رَیحانَةٌ ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» زندگی را بفهمیم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» کمی خلوت ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
» گوشه کنار ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
» د مثل دلتنگ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩
» رویا یی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» فکرتان را معطوف ثروت کنید ( دکتر جو ویتل) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» بـوے خـــــــدا ... :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» :) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» روز زیبایی ها ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» یک قدم به جلو ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢
» 10 نکته از امام غریب ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢
» یواش یواش فاطمیه ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢
» هفت سین قرآنی برا خانومی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» همین مرا بس .... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» بهار .... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» دو جمله عیدی به نوکی ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» پادگان از فردا .... :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٤
» اخرین روز قبل سربازی ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» دیس دییز.... :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» پندهایی از .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» هیس ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» مرگ در زندگی... :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٧
» 24 ساعت با امام... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱
» این روز ها ..... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» دلم ازینا می خواد.... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» 16 دی و تفلد نوکی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» عزیزمیییییییییییییییی :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩
» دعا .. :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» یک روز من .. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٢
» مهربان .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» کمک به ... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸
» پیامبر مهربانی ... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸
» این روزها ... :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧
» تینار .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٥
» امن یجیب... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» تقدیم به نوکی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» رمز .... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» لالا لالا لالایی گل پونه // شهادت حضرت علی اصغر(ع).... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢
» محرم .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میرزا اسماعیل دولابی و پند هایی به زن و شوهرها ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» یه تذکر... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٧
» دو تا نشانه!!! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» روز عرفه و عید قربان ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤
» این روزها.... :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» اموزشات شوهر داری ..... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
» گاهی اوقات ..... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٠
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» یه بیت شعر خوب :) :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» salt.... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» صائم .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» میرزا اسماعیل دولابی و طلا بودن حرفاش ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» رفع نیاز امشبم با این ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» محتاج ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» روزی ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» حدیث زیبا ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۸
» از این که .... :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۸
» رمز موفقیت ... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» رضا (ع) .... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» کولک.... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» گابریل گارسیا مارکز ....... :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳۱
» سخنانی ناب از حاج آقا دولابی ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» یک داستان کوتاه خواندنی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٩
» دلم برای همه این ها تنگیده ... (عکس) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤
» به زیبـایی رویـاها ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» مثبت ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۸
» دلم .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» کمی اندیشه ... :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» معتاد ........ :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» خواستنی ها ... :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» شاید هم نمیسوزه :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» عشق خوب سرمایه است :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» اولین دوری ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» تموم شد ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» خوش به حال .... :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ُروز های قشنگ ... :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٢٧
» شب خاص ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» دعوت شدگان ضیافت الله هستیم .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» تولد .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥
» ما اومدیم .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳
» داریم میریم ... التماس دعا :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/۱۳
» مکه و ما .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» پیله کرم ابریشم .... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» دعای پر نور ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» مناجات ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» 7 روز تا ..... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
» توصیه های غذایی علامه حسن زاده آملی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» tarh... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» تصور کن ... .. :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» اعتماد ... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» زیبا ، زیبا بود ... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» 2 تا ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» برای بعدا بعدا ها .... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٧
» 16 روز تا ... :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٧
» امور دنیوی و اخروی رزق ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» باور.قدر.یاد :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱
» مایینی؟× :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» تو هم مطمئن باش .... :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» این روزهای از جنس سنگین !!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» داستان زیبا . ... . . :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٠
» دلم برات تنگیده ... 8 روزه که ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» + 18 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» شب اول ماه مبارک رجب ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» س مثل ... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩
» ای کاش... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩
» دلم برات تنگیده ... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩
» خــــدایا .... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥
» چهار خصلت .... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥
» کاش .... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٤
» اے حرمت ملجأ درماندگان... :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٩
» این روز ها ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
» انسان .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
» چطور برای نماز صبح بیدار شوم ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٤
» در مسیر جنگل ... !! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بنده خدا ... :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» سلام بر تو ای .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» این روز ها .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٢
» خداوندا .... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» امام علی(ع) و فاطمیه ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» راستی فاطمیه نزدیک است . . . :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧
» فرصت ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٤
» روشن شدیم ... :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٢
» سال 91... :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٢
» جاست فر یو :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» بهارت مبارک خانومم.... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» فرار به سوی خدا ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» مثل تو ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» 5 :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» 4 :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٧
» 3 :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۳
» 2 :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» 1 :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» صبح 16 دی .... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» شب تولد یه فرشته :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» نوکی طلا .... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» راز ۱۰/۹۰ :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» جالبه نه ؟ .... :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» راز !!! :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» شب یلدات مبارک بهترینم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٩
» گاهی . .. . :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۳
» سوال سخت .... ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢
» راه ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠
» دوباره تاسوعا و عاشورا ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/۱۳
» داستان زیبا... کمی تامل ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» منو هانی ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سلام بر محرم ...... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧
» This is my best comment at all .... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٦
» افـــــــــــــ ـــ تــــــــــــــــــــــ ــ ـتـ ــا حـــــــــــــــــــ :: جمعه ۱۳٩٠/٩/٤
» سالگرد ازدواج منو هانی ... :: جمعه ۱۳٩٠/٩/٤
» فقط سه روز ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» عید غدیر مبارک... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/٢٤
» 5 تا جمله توپ توپ برای شما..... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» فقط 14 روز تا 4 اذر ... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» به مناسبت جمع بین دو عید بزرگ ... :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٠
» یک سال گذشت بلـــــــــــــــه ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» چند توصیه از حضرت آقا در رابطه با ازدواج به مناسبت اولین سالگرد بله برون منو خان :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» زودتر از تو .... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» گاهی لازمه که .... ؟ :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» از تـ ُ چـهـ پنهــانـ زیبای مــــــــــــ ــــــــن :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» و باز هم مادر ... مظهر خوبی ها ... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» و آنگاه که تنها شدی ... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٤
» مسائل خصوصی زن و شوهر لطفا فقط متاهلا pas=12345678 :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» درست نگاه کنیم ..... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» با تو .... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» سالگرد صیغه کردن منو خانومی مبارک :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۸
» 25 گنج از ... :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» نوازش :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» داستان ... زیبا :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» باز هم از استیو جابز و 15 نکته زیبا ... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» و اما بر عکسش ... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» یه داستان و حدیث زیبا تقدیم یه اونایی که زذ زز ذذ ذذذ ززز رو زیاد به کار میبرن :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» ای امام رضای دوست داشتنی ... تولدت مبارک :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» دلم به همین زودی .. نه به همین دیری هوااااتو کرده اقا... :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» «آب» از دفتر شعر« حجم سبز » سهراب سپهری + دکلمه خسرو شکیبایی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» متن سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد (دلم نیومد نزارم) :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱٥
» به بهانه درگذشت " استیو جابز " اسطوره تکنولوژی جهان :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱٥
» عمل به دانسته ها ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
» همسفر :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» میلاد حضرت معصومه -- روز دختر بر بانوی عزیزم مبارک ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٧
» به تو می اندیشم .... :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢
» قابل تامل و شاید همراه با یه خنده ملیح.... :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱
» سرما نگو ... در حد تیم ملی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳۱
» عزیزم؛ دوستت دارم! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» دختر خانم! آقا پسر! بروید با هم بسازید! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» تمثیل شیرین مرحوم دولابی از شیر خوردن آدمیزاد!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» این روز ها .. من و خانومی ... شهریور 90 :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٢٥
» تقدیم به تو ای ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٠
» خدایا ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٠
» حکایت - 3 پند کامروایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» قدر رو قدر بدونیم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» برای تو ... بهترینم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» مرد کور :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
» دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
» اقدام‌قابل تقدیر رستورانی‌در اصفهان برای ترویج حجاب :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
» سریالهای اب دوغ خیاری ماه رمضون :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
» شبی که باید در عاشقی ثابت‌قدم بود. .. :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
» شب قدر ... و ... :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
» تولدم مبارک - این روزها :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
» دریا باش ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ماه سجاده و عشق :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
» همسر عزیزم؟ تصدقت شوم الهی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
» اخرین سفر قبل ماه رمضون :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٦
» 28-4-90 بعد از مدت ها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٦
» ببخشید آقا! می تونم به خانومتون نگاه کنم؟ واقعیت :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٤
» شهید پلارک ...شهید حضرت زهرایی.... :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٤
» بی دلیل دوست دارم ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» امشب ... چرا دوستت دارم ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
» امتحانا و .... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
» برخی اعمال لیلةالرغائب .... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۸
» شالی زار ... امسال .. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» ازدواج با دختری کر و کور و شل :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» به بهونه ماه رجب .. . ماه خدا.. :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» تو مرا می فهمی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» این روزها ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
» الهی ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
» گرامافون و کل جهیزیه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
» روز تـــــــــــو .... روز زن ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
» به یادتم ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
» این روزها ... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» آنه ... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» اکنون هستم :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» پیدا شدن نشان بی نشان .. :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
» تقدیم به اونی که میدونم دوسش داره ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٥
» پاسخ بی نظیر آزمون استخدام :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
» برای تو ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
» یه حدیث زیبا از حضرت زهرا (س) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» دلم برات تنگ شده ... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
» عکس از مادر بزرگم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» تقدیم به هانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» داستان کوزه شکسته و پیرزن .. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» حلال یا حرام ؟؟ انتخاب با شماست ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» پنج ماه و نیم .... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» به بهانه فاطمیه ... مادر ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» حکایت لقمان حکیم !!!! ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
» یاس یعنی بوی دل بوی بهشت... به مناسبت شروع فاظمیه اول ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
» نمی دانم فقط می دانستم که باید این را بنویسم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
» دانلود ترانه ای نامت(بهشت یاد) علیرضا افتخاری ( امشب خیلی با این اهنگ حال کردم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
» درس زندگی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
» حقیقت انتظار انتظار حقیقی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
» گفتگویی با خدای عزیزمون :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
» سال نو مبارک :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» از جایی که ... دز زمانی که .... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» اولین سفر منو خانومی ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» عید داره میاد ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» جشن آسمانیمون ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» جشن آسمانیمون ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» دعا برای یافتن همسر مناسب :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٤
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱
» یکشنبه - 1 اسفند - فردا جشنمون ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱
» نیمه خالی لیوان --- اعمال روز 17 ربیع الاول :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» دوشنبه و جشن ما ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» ما هم در جمع زائران پرشور سرزمین نور ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» داستان کوتاه زیبا :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» جمله زیبا از شکسپیر :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» دلتنــــــــــگی :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» کارت دعوت جشن من و خانومی (اینترنتی) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» اینم عکسی از ژشت خوابگاه و قدم های من راس ساعت 11 شب ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ساحل دریای بابلسر -- من و خانومی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» این روزها ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» به خاطر مادرم ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» این روزها ... + دانلود دو فایل صوتی زیبا ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» تو باور نکن ... دکلمه زیبای خسرو شکیبایی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» امشب دلم هواتو کرده .. یه جور دیگه.. به رنگ ماه کامل امشب ... ولی ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
» هنر نماییه خانومی ( پیتزا دلف ) :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
» کوچولوی دوست داشتنیه من ........ :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
» یه عکس از تولد همسرم :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
» به یاد سیستم TMS :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» اینا تقدیم به هانی بانوی خودم .... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» این روزها ... نوعی استرس و هیجان ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» پیشاپیش >> تولد همسر عزیزم مبــــــــــــــــــــــــــــارک :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» تقویم تاریخ 16 دی .. طرحی تقدیم به همسرم ... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» گل واژه :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» نتیجه صداقت داستان زیبا :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
» مخمل و نوک طلا (جوجه اردک زشت ) :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» این چند روز... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» خونه مادر بزرگه ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
» شعری تقدیم به ماه بانو ... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
» تا حالا این جوری شکر کردی ؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» آموخته های چارلی چاپلین ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
» اولین خاطرات من بعد صیغه کردنمون :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» محرم و یلدا ی منو عزیزم.. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» عشق را با تو می شناسم همسر آسمانیم .. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» عشق یعنی تو ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
» همه چی آرومه.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» یادمان باشد های منو همسرم.... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» لذت زندگی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۸
» اولین هفته عقد من و همسرم .. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» پیوند اسمونیمون ... برای همیشه .... مبارک ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٧
» هفته یکی شدن مبارک ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۳٠
» محرم جسم و روحم شدی .. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/٢٠
» تقارن بله ازدواج من و همسر اسمانیم و ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) :: دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٧
» نخستین ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
» یکو نیم سال انتظار به سر رسید ... :: شنبه ۱۳۸٩/۸/۱٥
» دارم میرم خونه ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۱
» می‌دانم که می‌دانی ... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٠
» دنبال چه میگردی ؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٧
» من باشم وتو باشی وباران ،چه دیدنی ست :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤
» ܜܔاختـ ـــراع ...!ܜܔ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤
» ܜܔنمــی تونمـــ بنویسمــــــــ !!ܜܔ :: دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳
» این است معنی مادر ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢
» عاشق تر از همیشه ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٩
» دلنوشته برای امام رضا (ع) :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٧
» معنی فقر .. . :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦
» میلاد امام رضا بر محبوبم مبارک >:D< :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦
» بده بستان های زوج های سعادتمند (عکس) :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦
» اعتراف میکنم... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٥
» چند جمله زیبا در مورد زنان :: شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٤
» ܜܔ می دانستم ܜܔ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢
» دوباره میرم دیارم اما این دفعه ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸
» ܜܔوقتی تو نیستی ܜܔ :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٧
» صدایت می کنم .. عاشقم کن ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/۱۳
» معادله (طنز) :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/۱۳
» دلنوشته :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/۱۳
» ..... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٥
» برای همه زوج هایی که خوشبختی دائمی میخوان!! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٤
» سلامی مثل سلام روز اول ابتدایی معلمم به من :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٤
» برای عزیزم :: شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٧
» شروعی جدید با محیطی جدید :: شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٧
» اینم از برنامه ما شد که... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٦/۱۸
» یه داستان زیبای دیگه !!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» متفاوت دیدن !!!! تغییر چشم انداز :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» سلامی به گرمای شبهای قدر به محبوبم :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» شب قدر و... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» تیتراژ پایانی سریال ملکوت با صدای رضا صادقی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
» چند جمله زیبا و ناب و قابل تامل :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
» شب قدر ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٧
» عذابم میده جای خالیت ... :: جمعه ۱۳۸٩/٦/٥
» مقصر ؟ :: جمعه ۱۳۸٩/٦/٥
» فرشته بیکار (داستان زیبا) :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٦/٤
» دلشوره :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳
» سلام بر محبوبم (تا اطلاع ثانوی لاکه این مطلب) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳
» الهی .... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٢
» طبعات دروغ به یک زن (داستان) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱
» یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱ :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱
» به بهونه شب وفات یه بانوی بهشتی :: شنبه ۱۳۸٩/٥/۳٠
» شبهای فکر انتخاب :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٢۸
» به شکرانه اومدن ماه خدا :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٢۸
» تولد من ( بعد 2 روز) :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۸
» حرفهای خصوصیه منو محبوبم تو روز تولدم :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۸
» تولدم مبارک !! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۸
» یعنی امسالم مثل سالهای دیگست؟؟؟ :: جمعه ۱۳۸٩/٥/۱٥
» خسته ام از تهران :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٠
» دارم به اینها فکر میکنم‌1!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
» راز آرامش و فراغت از اضطراب ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
» تنهای تموم شد !!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
» رقص ارام !! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
» به بهونه نیمه شعبان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٦
» داستان زیبا و قابل تامل :: جمعه ۱۳۸٩/٥/۱
» نهایت زیستن (داستان زیبا) :: جمعه ۱۳۸٩/٥/۱
» این چند روز ... :: جمعه ۱۳۸٩/٤/٢٥
» شنبه ۱۳۸٩/٤/۱٩ :: شنبه ۱۳۸٩/٤/۱٩
» انتطار ؟؟؟!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٦
» آقا اجازه! شهید شده.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳
» جبران خلیل جبران :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳
» امشبم.... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸
» کم هزینه ترین لذت های دنیا چیست؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸
» فقر و ثروت :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸
» اخر تموم شد .... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٦
» این دو روز :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٢
» به بهونه رفتن مامان بابا به سوریه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠
» یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠
» دروغ و... :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۸
» ¸.•´لیلة الرغائب`•.¸¸.•´شب آرزوها`•.¸ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٧
» داستان کوتاه ح.....!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» خواب دین ما هم.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» بهونه !!!! (دو موضوع) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» احساس خطر به صورت زیاد از حد نرمال :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٤
» شاید سال دیگه این موقع .... :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
» شاید فقط همین 5 دقیقه..... ((((مقدمه برای پست بعد)))) :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
» توپهای گلف پروفسور :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
» فقط لازمه چشماتو ببندی... :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
» تنبلی هم حدی داره :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۸
» یه روزی...یه جایی...یه جوری...یه کسی...یه چیزی...صبر داشته باش! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٦
» اخ...... اخر من یاد نگرفتم .... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۱
» یه حرف حساب از امام علی (ع) به ماها :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/۱۱
» جای پا ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٩
» اردوی شمال و قضیه کنکورو ... :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۸
» دوباره اومدم ولی با روحیه بالاتر نه مثل دیشب داغون :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
» گریه نمی کنم.... میرم قدم بزنم.. نتیجه کنکور اومد... :: جمعه ۱۳۸٩/٢/۳۱
» جمعه ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: جمعه ۱۳۸٩/٢/٢٤
» داستان کوتاه حمید (توصیه میکنم حتما بخونید) :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢۳
» داستان زیبا ایا خدا وجود دارد؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥
» تو فقط خدا خدا کن ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٥
» مقدمه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٥
» آه.... سلام....چقدر دلم وا شد :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱/٢۳
 كد موسيقي براي وبلاگ