حرفهای دلم .... (حرفهای من با محبوبم )

زندگی به مثابه کوهی است سخت که باید از آن صعود کرد و کوله بارش عشق است و ایمان ...زندگی پر از لحظه‌های ناب است. باید عاشق بود تا فهمید ابرهای دوان روی قله دماوند به کجا چنین شتابان می‌روند و یا باد، برگ‌های پائیزی را تا کجا با خود خواهد برد.

مرداد 94
3 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
13 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
3 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
14 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
14 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
12 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
17 پست
دی 89
14 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
16 پست
شهریور 89
13 پست
مرداد 89
14 پست
تیر 89
13 پست
خرداد 89
18 پست
متن_زیبا
15 پست
حرف_دل
35 پست
متن_محرم
3 پست
حرفای_دلم
36 پست
زندگی_شاد
11 پست
متن_تولد
8 پست
شب_قدر
4 پست
ماه_رجب
2 پست
دلنوشته
10 پست
حرف_دلم
3 پست
harfaye_delam
7 پست
harfhaye_delam
5 پست
شهید
1 پست