انتطار ؟؟؟!!!


خیلی سخته انتظار .... و  زیبا !!!!

بخصوص اینکه انتظار یه بی نشانو داشته باشی...

یه بی نشان که تموم نشونی هاشو میدونی ..


!!!!  پارادوکس !!!!


خودت بیا تا بهم نشونیهای بی نشونتو نشون بدی ...

همین!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید