دماوند...

http://rcis.host56.com/up/2f6c513b25df.jpg

 

استوارم
چنان به بـودنت
که یک ایـران
به دمــاوند . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1 نظر / 14 بازدید
ویولون

مـטּ با تو چنانم ای نگارِ خُتَنی ڪانـכر غلطم ڪہ مـטּ تواَم یا تو منی! +مولانا:)