داستان کوتاه ح.....!!!

در را بستم. هنوز از آن اطاق صدای خداحافظی مهمان‌ها می‌آمد. بعضی‌ها هم نشسته بودند و با هم حرف می‌زدند. صدای ضبط صوت بلند بود و نمی‌گذاشت بفهمم در مورد چی حرف می‌زنند. حتما داشتند در مورد من صحبت می‌‌کردند.

اطاق حجله‌ی ما مثل بقیه اطاق‌های خانه، ساده و سنتی بود. با آنکه سعی کرده بودند به خاطر مراسم زفاف تا حدودی آبرومندترش کنند، ولی باز هم جلوه‌ی محقرش توی چشم می‌زد.

خودم توی چند تا فیلم دیده بودم که اطاق‌های حجله، خیلی باشکوه و پر زرق و برق هستند. علاوه بر اثاث خود اطاق، ابزار کار امشب هم فراهم بود. دو دست رختخواب عریض که جفت هم پهن شده بود با دو تا متکای سوسیسی بزرگ و ملافه‌ی سفید روی رختخواب‌ها و یک ملافه‌ی زاپاس.

زهرا با لباس عروس گوشه‌ی اطاق ایستاده بود و من را نگاه می‌کرد. چه شرم دخترانه‌ای توی چشم‌هاش بود. لباس دامادی خودم هم به تنم زار می‌زد. از صبح یک‌ریز روی پا بودم. بوی گند عرق تنم را حس می‌کردم. پیش خودم گفتم اگر بخواهم با این وضع کاری کنم که ممکن است زهرا حالش به هم بخورد.

دیروز عمویم بهم هشدار داد که توی حجله نباید وقت را از دست بدهم. تا رسیدم، حمله کنم. بعدش هم قاه‌قاه خندید.

موقع خندیدن دیدم که بیشتر دندان‌هایش سیاه و کرم خورده‌اند. بیچاره زن عموم چقدر مرده که بغل عموم می‌خوابه.

همه فامیل و آشنا‌ها می‌دانند که من بچه کم‌رویی هستم. از اولش همین‌جوری بودم. موقعی که پشت لب‌هایمان سبز شده بود، من ترجیح می‌دادم که به جای دختر‌بازی و هیز‌بازی در‌آوردن، برای بی‌سوادهای محل نامه بنویسم تا برای آشنا‌هاشون پست کنند.

اهل محل می‌گویند آن‌باری که شهرداری آمد و کوچه‌امان را آسفالت کرد،  به خاطر نامه‌ای بود که من از طرف محل برای شهردارمان نوشته بودم.  ولی نمی‌دانم چرا جواب نامه‌ای که از طرف کبری خانم برای رییس‌جمهور نوشتم هنوز نیامده. خوب! رییس‌جمهور هم یکی مثل شهردار محل خودمان است دیگه. چه فرقی داره؟ فوقش حقوق این یکی از اون یکی بیشتر باشد. عمله‌ی دولت مثل خود دولته. این را مستاجر حسن اینا می‌گفت.

راستی الان حسن کجاست؟ غلط نکنم با بچه های محل دور هم جمع‌اند و دارند  در مورد من حرف می‌زنند. حتما یکی‌شان دست‌اش را محکم مشت می‌کند و نشان بقیه می‌دهد و همه می‌خندند. یا شاید اصلا همین حسن، کمی روی زانوهایش خم شده و دست چپش را مثل علامت “های هیتلر” راست نگه داشته و دست راستش را به کمر سیخ‌کرده‌اش زده و باسنش را جلو و عقب می‌برد و همگی ریسه می‌روند.

نگاهم به زهرا افتاد که نمی‌دانم از کجا یک دست لباس راحتی توی دستش گرفته بود به من نگاه می‌کرد. گمان کنم رویش نمی‌شد جلوی من لباس‌اش را دربیاورد. پرسیدم که لباس را از کجا آورده. به آرامی گفت که برایمان زیر تشک‌ها لباس راحتی گذاشته‌اند.  تشک را که کنار زدم دیدم یک پیژامه‌ی تازه‌دوخت آنجا هست. ولی جایی نداشتیم که لباس‌هایمان را عوض کنیم.

من هم رویم نمی‌شد جلوی زهرا این کار را کنم. به زهرا گفتم که پشتمان را به هم‌ کنیم و لباس‌هامان را عوض کنیم. قبول کرد. پشتمان را به هم کردیم. از صدای خش‌خش لباس عروس فهمیدم که شروع کرده.

معلوم بود با چه عجله‌ای این کار را می‌کرد. ولی هرچقدر هم که سریع بود، باز هم تعویض لباس‌های من خیلی زودتر تمام می‌شد. لباسم را که عوض کردم باز هم از پشت سرم صدا می‌آمد. هنوز مشغول بود. وسوسه شدم که به عقب سرم نگاه کنم و هیکل زنم را ببینم. خجالت کشیدم.

یاد حرفهای برادر بزرگم افتادم. ۹ سال از من بزرگتر بود. توصیه می‌کرد که توی حجله خشونت به کار نبرم. یک چیزهایی در مورد اهمیت اولین رابطه با زن آدم می‌گفت و اینکه اگر توی حجله و دفعه اول بد شروع کنیم، اونوقت تا آخر زندگی‌مان دیگر زن‌مان لذت نمی‌برد. یک سری چیزهای دیگر هم گفت که الان یادم نمی‌آید.

موقع حرف زدن یک جوری بود که انگار همین الان خودش می‌خواهد برود حجله. چه آبی از لب و لوچه‌اش راه افتاده بود.
فکر کرده هیچکس از ماجرای خودش با اون زنیکه‌ی عوضی خبر ندارد. همون که قبلا تو محله‌مان بود و یک بار داداشم را دربستی کرایه کرده بود. نمی‌دانم از چی این داداشم خوشش آمد که بهش پیله کرد. اگر از ترس فامیل‌های زنش نبود که الان زن‌داداشم را راهی خانه‌ی باباش کرده بود.

خودم که یک بار بی‌هوا دم در اطاق داداشم رفته بودم، دیدم که ماهواره را روی اونجور کانال‌ها تنظیم کرده بود. از صداهای توی تلویزیون فهمیدم.

حالا من چقدر بدبخت بودم که این داداشم می‌خواست به من درس بدهد.

صدا قطع شد. هردومان عقب گرد کردیم. زهرا  یک لباس خواب رنگی پوشیده بود. من هم یک زیر شلواری راه راه با عرقگیر تنم بود.

اولین بار بود که زهرا را توی همچین لباسی می‌دیدم.

کل مدت زن گرفتن من از ۳ ماه بیشتر نشد….

 

…. یک ماه‌اش را که با مادر و خواهرم دوره افتاده بودیم خانه‌ی مردم.  بعدش که زهرا را پسند کردم  تا ما تحقیق کنیم و آنها تحقیقات کنند و برویم خواستگاری رسمی‌تر و شیرینی‌خوران و بعله‌برون و نامزدی و خرید عقد و عروسی، شد دو ماه که اصلا فرصت نکردیم چند کلام حرف حسابی بزنیم. حالا هم که باید پیش هم می‌خوابیدیم و از اون کارها بکنیم تا به قول عموم‌اینا، مردم به من نگویند بی‌عرضه و بیل‌به‌کمر‌خورده و نامرد!!!!

اگر مادرم از همان اول به حرف‌ام گوش داده بود و اکرم را برایم می‌گرفت، دیگر الان این همه مصیبت نداشتم. از بچگی تا همین چند سال قبل توی همین محل همسایه بودیم و با همدیگر بزرگ شدیم. روی‌مان به هم باز بود. تا اینکه پدر اکرم سهامدار همان کارخانه‌ای شد که تویش کار می‌کرد. وضع‌شان یک مدتی خوب شد و رفتند یک محل دیگر.

بماند که بعدش از طرف یک جایی آمدند و کارخانه را به ورشکستگی انداختند و  همه‌ی کارگر‌ها را اخراج کردند. بابای اکرم هم جزوشان.

مادرم می گفت اگر اکرم را بگیری مجبور می‌شوی خرج بابا و ننه و برادر و خواهرهای اکرم را هم بدهی.

ولی خودم می‌دانستم که چرا مادرم با اکرم زیاد موافق نبود. به گوشم رسیده بود که مادرم یواشکی یکی از زن‌های فامیل را فرستاده تا به عنوان تحقیق از همسایه‌های اکرم اینا در موردشان توی  محل جدید پرس‌وجو کند. یکی از همسایه‌ها گفته بود که اکرم زیادی اجتماعی است و خیلی دختر شادی است. مادرم هم همین جمله را بهانه کرده بود که اکرم نانجیب شده.

«دختر که نباید شاد باشه. دختری که نیش‌اش باز باشه حتما بند‌تنبون‌اش هم شله!»

زهرا روی رختخواب نشسته بود و داشت مثلا اطراف را نگاه می‌کرد. ولی فهمیدم که دارد من را دید می‌زند. روی هم رفته دختر بدقیافه‌ای نبود. هیکل متوسطی داشت. مادرم می‌گفت که دستپخت خوبی دارد.

خواهر کوچیکه‌ی زهرا برایم لو داده بود که یک بار مادرم و خواهرم چند کیلو سبزی‌قرمه سر راه گرفته‌اند و برده‌اند خانه‌ی آن‌ها و به بهانه‌ی سر زدن، بساط سبزی پاک کردن را پهن کرده‌اند تا ببینند زهرا چطوری سبزی‌ها را پاک می‌کند.

بعدش که کدبانویی زهرا برای مادرم اثبات شد،‌ انگار قضیه هم تمام شده. هیچ کس از من نظر نخواست. فقط همان اولش از من پرسیدند که از قیافه‌ی زهرا خوشم آمده یا نه؟‌ انگار فقط قیافه مهم است.

حالا زهرا در فاصله نزدیک من قرار داشت. حس می‌کردم که از پوشیدن این لباس آستین‌حلقه‌ای معذب است. انگار داشت یک کار غیرشرعی و غیراخلاقی می‌کرد.

باید قطر اطاق را طی می‌کردم تا به رختخواب برسم. بالاخره باید از جایی شروع می‌کردم. قسمت زیادی از زانویش بیرون افتاده بود که برایم جالب به نظر می‌رسید. دیدم که ساق قشنگ‌اش هم لخت است. انگار تراشیده بودنش.

معلوم بود که زهرا سعی می‌کرد خودش را بیشتر بپوشاند. ولی لباسش طوری بود که نمی‌توانست. بالای زانوهایش تا سینه‌ها پوشیده بود. ولی چاک سینه‌هایش معلوم بود و برای من که دنبال بهانه بودم می‌توانست نقطه‌ی شروع خوبی باشد.  قلنبگی سینه‌هایش از پشت لباس‌خواب کاملن به چشم می‌خورد. نگاهم روی دست و بازوهای زهرا افتاد. عجب سفید بودند.

رسیده بودم بالای سر زهرا. رفتم طرف آن یکی رختخواب. الان دقیقا زهرا پشت به من روی رختخواب مقابل نشسته بود.
تقریبا داشت شروع می‌شد. یک‌دفعه یک جورهایی شدم. فکر کردم که زنم واقعا مال من است و هر کاری بخواهم می‌توانم با او بکنم. حس مردشدن داشتم. گوش‌هایم داشت گرم می‌شد.

ولی آخر یک‌دفعه و همین‌طوری که نمی‌شود. به قول داداشم یک مقدماتی داشت.

به من گفته بودند که باید سر صحبت را باز کنم. نمی‌فهمیدم که این‌کار دیگه چه صحبتی می‌تواند داشته باشد. چی باید می‌گفتم.
اه!!! حالا که همه چیز داشت جور می‌شد من خفه‌خون گرفته بودم.

به زهرا گفتم: «نمی خواهی بخوابی»؟

حس کردم که از این جمله‌ی من جا خورد. نمی‌فهمیدم لرزشی که روی لباس خوابش می‌دیدم، بابت باد کولر بود یا رعشه‌ی تنش.

همانجوری و درحالی که باز هم پشت‌اش به من بود سرش را روی بالش گذاشت و پاهایش را به داخل رختخواب کشید و ملافه را پهن کرد روی خودش.

لعنتی! باز هم که رویش به طرف من نبود.

شنیده بودم که زنها ناز دارند و باید دلشان را نرم و رام کرد. ولی نمی‌دانستم چه جوری باید این کار را بکنم. بیشتر آموزش‌هایی که من توی این چند شبه دیده بودم، می‌گفتند که باید به طور قاطع و قوی و در صورت لزوم با خشونت، قلعه را فتح کنم. خنده‌ام گرفت. قلعه دیگر چه صیغه‌ای بود. اصلا اون قضیه چه شباهتی به قلعه داشت؟

پیش خودم گفتم اگر زیر شلواری‌ام را در بیاورم ممکن است به عنوان یک حرکت روبه‌جلو حساب شود و اعتماد به نفسم را تقویت کند. این کار را کردم. از روی رختخواب بلند شدم و از قصد، با ایجاد صدا زیرشلواری را درآوردم و ‌انداختم آن طرف رختخواب زهرا  تا ببیند این کار را کرده‌ام. دوباره به رختخواب برگشتم. زهرا هنوز پشتش به من بود.

صدای پسرخاله رضا را می‌شنیدم که مثل همیشه در مجالس معرکه گرفته بود.

یادش‌به‌خیر توی عروسی پسردایی خسرو که چقدر پسرهای فامیل به خسرو می‌خندیدند. موقعی که خسرو می‌خواست توی حجله برود همین پسرخاله رضا محکم با کف دست زد توی گودی کمر خسرو و گفت: «رو سفیدمون کن پسردایی». بعد هم همه خندیدند.

بعدش که همه‌ی مهمان‌ها رفتد و خودمونی‌ها ماندند، رضا همه‌ی پسرها و مردها را جمع کرد و اون آهنگ معروف «بادا بادا مبارکبادا»  را بایک شعر عوضی اینطوری خواند:

«امشب چه شبی است، شب فشار است امشب
میزان فشار، روی هزار است امشب
داماد رو ببین…»

توی تمام مدتی که خسرو توی حجله بود، همه دقیقه‌شماری می‌کردند که چقدر سفته!!!

خلاصه کلی بازی که اگر دخالت زن‌دایی نبود، کار داشت به شوخی‌های خطرناک می‌رسید.

حتما الان هم همان جمع پسرها و مردهای فامیل دارند در مورد خود من از این حرفها می‌زنند. حالا اگر کاری از من برنیاید، که دیگر خیلی آبروریزی دارد. دیگر رویم نمی‌شود سرم را توی محل بالا بیارم. همه بهم می‌گویند «خاله»!!!!

این حرفها را که با خودم زدم، شیر شدم. زهرا هنوز رویش آنطرف بود. باید اول لختش می‌کردم.  ملافه را یواش یواش از رویش کنار کشیدم. مقاومتی نکرد. هیچ وقت از این نزدیکی‌، اندام زهرا را ندیده بودم. آرایش و پودر و ماتیک روی صورت و بدنش تحریکم می‌کرد. خصوصا آنکه بازوها و پشت‌گردن و قسمتی از کمر و کل زانو به ‌پایینش هم لخت بود.

دستم را روی شانه‌هایش گذاشتم. حرکت کوچکی کرد. گفتم حتما این هم نشانه‌ی رضایتش بوده.

دستم را گذاشتم روی باسنش و به بالا سر دادم و لباس خواب را هم بالا کشیدم.  با دستش، دست‌ام را پس زد و لباس را پایین کشید.

بدجوری تحریک شده بودم. دست راست‌ام را حمایل تنم کردم و سرم را درست بالای سر زهرا آوردم. چشمانش بسته بود.

داداشم می‌گفت که چشم خمار زن علامت آمادگی اوست. ولی چشم‌های زهرا که بسته بود. نکند خیلی آماده باشد و من کم بیاورم؟

بیشتر به جوش آمدم. زهرا آهسته گفت: «امشب نه! نمی‌شه»

دیگر این حرف‌ها حالی‌ام نبود. فشار غریزه داشت دیوانه‌ام می‌کرد. نفس‌هایم به شماره افتاده بود. رفتم تا لباس خواب را به کل از تن‌اش پاره کنم.

تا زهرا از  شدت نفس‌هایم فهمید که خیالاتی دارم، بلافاصله روی رختخواب نشست. رویش را به من کرد و خیلی جدی گفت:
«امشب نه! چراغ قرمزه؛ می‌فهمی»؟؟

من که چیزی نفهمیدم. ولی از لحن صدای زهرا معلوم بود که حتما چیز مهمی باید باشد!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید