تو فقط خدا خدا کن ...

 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان


آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم ، و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم ؟


همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد ، و آوازه تو را بلند ساختیم ، به یقین پس از هر سختی آسانی است .


(آری) پس از هر سختی آسانی است.


پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شود به مهم دیگری پرداز و به سوی پروردگارت توجه کن.سوره انشراح / جزء30

                      ---------------------------------------------------------

بازم امشب مثل هر شب تو دلت برام دعا کن


نم نمک سکوت و بشکن زیر لب خدا خدا کن


                                      تو فقط خدا خدا کن


                                                                    تو فقط خدا خدا کن


 بازم امشب مثل هر شب تو برای من دعا کن


              --------------------------------------------------------------------

(آری) پس از هر سختی آسانی است.


                        (آری) پس از هر سختی آسانی است.


                                                (آری) پس از هر سختی آسانی است.


                                                                     (آری) پس از هر سختی آسانی است.خدا جون دوستت دارم تنهام نذار می دونی که بی تو هیچم کمکم کن کمکم کن  تا بتونم سختی ها رو تحمل کنم و لذت آسانی ها رو در کنار تو بچشم .


خدا جون زیبایی را دوست دارم در کنار تو ،‏ عشق را دوست دارم برای تو ،‏ خدا جون دوستت دارم ممنون به خاطر همه بودن ها همه حس کردن هات و .....

خدا

/ 0 نظر / 4 بازدید