آقا اجازه! شهید شده....

وقتی خوندمش ....

 

به نام خدا

من می خواهم در آینده شهید بشوم. برای این که...."

معلم که خنده اش گرفته بود، پرید وسط حرف مهدی و گفت: «ببین مهدی جان! موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهید چه کاره بشین. باید در مورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی. مثلاً، پدر خودت چه کارست؟

آقا اجازه! شهید شده....

/ 2 نظر / 5 بازدید
محسن

به نام خدا سلام خیلی زیبا بود بروزم

نوک طلا

زودتر ممنوع