یه قصه از جنس واقعیت محض

یه قصه کاملا واقعی بدون ذره ای اغراق

یه روز زمستونی ساعت نه صبح یه دختر تپل به دنیا اومد. دختره یه بابا داشت که خیلی غیرتی بود. یه مامان داشت که درون ریز بود و احساساتش رو خیلی کم بیان میکرد. دختره از بچگی همش توی ذهنش داستان میساخت. از وقتی که حتی مدرسه نمیرفت میفهمید عشق چیه و داستانهای عاشقانه توی ذهنش میساخت. هر چه بزرگتر شد باباش سختگیرتر شد .اون چون باباش رو خیلی دوست داشت و خیلی هم باباش روش تاثیر میذاشت نتونست راجع به اون حسه فکر کنه. واسه همین از همون اول سرکوبش کرد و نمیذاشت کسی بیاد تو قلبش. از همون اول از جنس مذکر فراری بود. و همش فکر میکرد اون کسی که باید عشقش بشه خودش یهو میاد و همه چیز درست میشه. چندین سال گذشت با ماجراهای بسته و در اطراف دختر شاهد هزاران ماجرای عاشقان بود که دوستاش درگیر اون شده بودند و اون همش فکر میکرد اونا اشتباه میکنن. بابای دختره هم سعی میکرد بچش لوس بار نیاد دختره به ظاهر جلوی اونا مثل یه ادم خیلی متکی به خود رفتار میکرد و تموم نازهاش رو گذاشته بود واسه عشقش که هنوز پیدا نشده بود. هر روز میگدشت و این حس عشق تو وجود دختره بیشتر رشد میکرد ولی به هیچ احد الناسی اجازه نمیداد که بیان تو دلش و بشن مخاطب خاص اون حسه.حسه تموم قلبش رو گرفته بود و ریشه هاش خیلی محکم شده بودند. شده بود یه درخت تنومند. هسچ کس از اطرافیانش مثل اون دختر اون حس رو نداشتن و هیچ کدومشون مثل اون دختر اونقدر از اون درخت عشق مراقبت نکرده بودند. اون دختر هر روز صبح به اون درخت آب میداد. بهش رسیدگی میکرد و منتظر روز موعود بود. حتی تموم نازو عشوه هاش رو گذاشته بود پای اون درخته حتی جلوی محارمش هم از اونا استفاده نکرده بود. روزها گذشت و دختر قصه ما امیدوار نشسته بود. اون عاشق خدا بود. به همه چیز لبخند میزد. دنیا واسش بهشت بود. صبح که بلند میشد اصلا احساس تنهایی نمیکرد خدارو با تموم وجودش حس میکرد. هر چیز رو که میدید خدارو شکر میکرد و واقعا خوشبخت بود. تا اینکه یه روز یه نفر از راه رسید اون دختر فکر کرد اونم نمیتونه باغبون اون درخت عشق باشه اما نمیدونه چی شد که اون پسر شد باغبون درخت دختره. اولش دختره شک داشت واسه همین درخت رو کامل نمیداد دست پسره تا بهش برسه خودش هم حواسش به درختش بود که مبادا خشک شه. اما کم کم پسره دل دختره رو برد و واسه دختره ثابت شد که اون پسر همون باغبونه و درخت رو داد دستش . روزها گذشت و گذشت .تا یه مدت درخت رشدش توقف کرد اما از یه روز درخت هر روز زردتر و زردتر شد. دختر منتظره میوه درخت بود اما اون درخت هر روز برگاش میریخت هر روز اون شاخه ها سبزش ضعیفتر میشدن و هر روز اون درخت به خشک شدن کامل نزدیکتر میشد. یه روز دختر از خواب بیدار شد اما دیگه خدا پیشش نبود .هیچ کس دیگه هم پیشش نبود. دیگه دختر غصه ما صبحا تنها از خواب بیدار میشد و تنها خورشید رو میدید. دیگه خوشحال نبود. دیگه چیزای قشنگ شادش نمیکردن. حالش خیلی بد بود. رفت سراغ درختش ودید باغبون خوابیدی. بله باغبون ما به این خیال که درخته تنومند و سبزه و نیاز به مراقبت نداره کم بهش رسیدگی میکرد و بیشتر وقتش رو با جونورای اطراف درخت میگذروند وحواسش به درخته نبود و به خاطر همین بی خیالیش درخت خشک شده بود. دیگه دختره نمیدونست باید پی کار میکرد. حتی شاید باغبونای دیگه هم نتونن واسش کاری کنن.اون درخت بد خشک شده بود و باید قطع میشد...........

/ 0 نظر / 2 بازدید