معنی فقر .. .

داشتم دنبال یه مطلب در مورد امام الرئوف میگشتم که  به یه مطلب در مورد فقر برخورد کردم ...
چه جملات زیبایی گفت دکتر شریعتی... :


میخواهم  بگویم ......
فقر  همه جا سر میکشد .......
فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......
فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست  .......
فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......
فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......
فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....
فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....
فقر ،  همه جا سر میکشد ........
                    فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..
                  فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است ..

 

دکتر شریعتی

http://www.bziran.com/ppicads/1247997992.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
محدثه

سلام متن زیبایی بود وخیلی قابل تامل.با اجازه کپی نیز انجام دادم از مطلب.موفق باشید