بزن چکه رو :)

┘◄رســول خــدا (صل الله علیه و آله)

♥•٠·˙ هر زنـــی که به شوهـــر خود ، آب گوارا دهد و او را سیــراب سازد بداند که این کار او از یک ســال عبـــادت بهتر است . یک سال عبادتــی که شبـــ ها تا به صبــح مشغول نمـاز باشد و روز هـا روزه بگیــرد.


✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧
وسائل الشیعه ج 20 ، ص 172 . جامع أحادیث الشیعه ج 20 ص 235

/ 0 نظر / 4 بازدید