منو هانی ...

 

امروز وقتی داشتم از کلاس می اودم داشتم لحظاتی به این فکر کردم که چقدر دوستت دارم ...

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نمیدونم چی بگم ... فقط این قدو میگم بیش از تصوراتت دوستت دارم ...

....

http://reddodo.com/cellphones/crazyrabbit/?sesid=aVVjcGluZUNiVklSWkpad3M4cFNpYXJwcmRlU2E0bVdUdEtzdUswZUY0TUE1akFYMERWUitNZEdjc0hkbGljb1hHNXlkWU9Cd3FhdlErN1AvRWNaOHFodA==

/ 2 نظر / 3 بازدید
نوك طلا

سلام .ميدونى الان كجاييم توي ترافيك. امروز جمعست. ساعت 4:13 .ايشالله زودتر برسيم

خانه دوست

بنام خدا خیلی از وبتون خوشم اومد انشاالله همیشه عاشق باشید شاد وباایمان بمانید