و آنگاه که تنها شدی ...

و آنگاه که تنها شدی

و در جستو جوی  تکیه گاه مطمئنی هستی

 بر من توکل کن

(قرآن کریم)

/ 3 نظر / 5 بازدید
آشنا

سلام تو رو به حق همین قرآنت برام دعا کن وارد دنیای کثیفی شدم دعا کن به خدای خودم نز دیک بشم دلم تو دنیا فقط همینو میخواد که یکی بیاد بهم بگه خدا بخشیدتت همیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین چون دارم دق میکنم ازین عذاب وجدانی که گرفتم

آشنا

سلام تو رو به حق همین قرآنت برام دعا کن وارد دنیای کثیفی شدم دعا کن به خدای خودم نزدیک بشم دلم تو دنیا فقط همینو میخواد که یکی حتی تو خواب بیاد و بهم بگه خدا بخشیدتت و همه چیز حله همیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین دارم دیوونه میشم از عذاب وجدان

مهدی

سلام ، مصطفی عزیز نوشته هات بدجوری به دلم میشینه ، امروز وقتی یه قسمتهایی از نوشته هات رو خوندم بیشتر به یاد خدا افتادم اشک تو چشمام جمع شد اما گریه نکردم ، احساس کردم تو اون لحظه خدا هم به من نظر ویژه ای داشت به ربان ساده و بی ریا با خدای خودم درد دل کردم و احساس کردم خدا از سر نشاط داره بهم لبخند میزنه اون لحظه رو مدیون توام برات دعا میکنم من شاید زیاد مذهبی نباشم ولی خدارو خیلی دوست دارم بعضی موقع ها که به یاد غفلتهام و گناهام میافتم یواشکی میرم یه گوشه و گریه میکنم و از خدا طلب مغفرت میکنم ولی باز اون موقع ها یادم میره این روزها سعی میکنم بیشتر از خدا تشکر کنم و احساس میکنم خدا بیشتر از گذشته ها به من لطف میکنه خدایا بخاطر تمام نعمتهایی که به من و خونوادم دادی و بخاطر تمام نعمتهایی که من خواستم به ما ندادی که حتما به نفع من ندیدی ازت تشکر میکنم خدایا به خاطر بی مهری هایی که در حق تو میکنیم ما رو ببخش خدایا زبان ما قاصر است