این روزها....

این روز ها ...؟؟؟!!!

 

یاز ده مهر امام رضا رفتیم به عنوان ماه عسلمون... شیطونی ها...امام رضا رفتنامون ... خرید های جالبمون... رفت و برگشتمون.... هتل ارگمون... عکس گرفتنمن... شام و نهارای ...!! و ... همه و همش زیبا بود

27 مهر... ماشین گرفتیم.... 28 مهر اولین جایی که رفتیم امام زاده صالح بین راه قائم امل بود ...

دفاع 4 مهر کردم و هفته پیش برا کار فارغ التحصیلی رفتم ولی... این هفته دوباره میرم انشالله...

صائمی سمنان حقوق خصوصی ارشد قبول شد... هم اش خوشحالی بود غیر اینکه ... دوس دارم همیشه کنار من باشه... حتی دو شب در هفته .. تو دلمه ولی نگفتم...پ

همین جوری حول نحو کار سربازیم و دوری صائمی دارم... چه برسه به این که اونم نباشه تو همین دو سه روز تو هفته ...

کمی تا حدودی خشم گین ناک شدیم هر دومون... نمیدونم از چی داره اب می خوره ...

زود از کوره در میره ... شاید نیاز بیشتر صبر کنم... شاید باید قبل هر حرفی یه مقدار بیشتر فکر کرد...

توکلم برا کاار و سربازی به خداست....

دل تو دلم نیست ...

باید کاری کنم ... کار بزرگ.... این طور سخته... فشار روحیش خیلی زیاده .. چون مطمئن هستم یه جا سرباز می کنه اگه حل نشه .....

/ 0 نظر / 2 بازدید