تنهای تموم شد !!!

اخر سر تموم شد دوره دو و نیم روزه تنهایی من با ورود علی به اتاق


وایییییییییییی!!!!

چه سخته ادم یک کلمه هم صحبت نکنه در روز!!!

دیروز دیگه اتاق داشت باهام حرف میزد !!!

رفتم بیرون و برای خودم یه خورده خرید کردم !!! همون دست فروشه دوست داشتنیه بازار برلن که شلوارامو ازش میخرم!!هنوزم که هنوزه اونجا تو جای ثابت خودش کار میکنه!!!

یادمه اولین بار سه ساله پیش اولین بار یافت کردمش!!!!

دلم واسه خونه تنگ شده!!!دوس دارم برم بچرخم تو جنگل

دوس دارم برم کوه !!!


دوس دارم تو اب داد بزنم تا گوش ماهیا ویج ویج بشهقهقهه(الکی)

دوس دارم کنار ساحل راه برمو صدای اب و گوش کنم... مثل اون شب با بابا سعید!!

زیبا ترین شبای عمرم بود اون شب...

نیمه شب... نور ماه .. صدای موج ها اب نسیم ملایم.... و  (((( فکر )))


فکره یه زندگی !!!


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

/ 1 نظر / 4 بازدید
اعتقاداتم

باید به همان اندازه که مشتاق موفقیت خودم هستم، خواهان موفقیت دیگران نیز باشم پس بایستی وقت زیادی برای بهتر شدنم صرف کنم که زمان برای انتقاد از دیگران نداشته باشم. و در این سعی دنبال : کاملتر از آن باشم که نگرانی داشته باشم. نجیب تر از آن باشم که خشمگین شوم. قوی تر از آن باشم که ترس بر من غلبه کند. شادتر از آن باشم که به غم اجازه خودنمایی بدهم. در مورد خودم خوب فکر کنم و این را به جهان اعلام کنم، نه در قالب کلمات بلکه به صورت اعمالی بزرگ. با این عقیده زندگی کنم که تمام دنیا با من است البته مادامی که با بهترین وجه وجودی ام صادق هستم