دارم به اینها فکر میکنم‌1!!!

افسوس بزرگ آدمی این است که می خواهد اما نمی تواند...

و زمانی را به یاد می آورد که می توانست اما نخواست.؟!

 

هر آن چه که تو تجربه کرده ای " گذشته " است و گذشته گذشت.!
هر آن چه را که تجربه می کنی " حال " است و حال حضور دارد.!
هر آن چه را که تجربه خواهی کرد " آینده " است و آینده باز است.!
بنابراین
تو آزادی آزاد برای :


نگاه کردن به " گذشته " برای آموختن از آن و ایجاد یک فضای امکان برای تجارب جدید "حال" و ساختن آن چه که حق توست " آینده "

 

 

------------------------------------

اندیشه های خود را شکل ببخشید در غیر این صورت دیگران اندیشه های شما را شکل می دهند.

خواسته های خود را عملی سازید وگرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سوگند

عالی بود