فرشته بیکار (داستان زیبا)

روزی مردی خواب عجیبی دید او دید که پیش فرشته هاست و به کار های آنها نگاه می کند هنگام ورود دسته ی بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند  و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می فرستند باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند مر از فرشته ای پرسید شما چیکار می کنید ؟

فرشته در حالی که نامه ای را باز می کرد گفت : اینجا بخش دریافت است و ما دعا ها و تقاضای مردم از خداوند را تحویل می گیریم .


مرد کمی جلوتر رفت باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذ هایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را به وسیله ی پیک هایی به زمین می فرستند .


مرد پرسید شماها چیکار می کنید ؟


یکی از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش ارسال است ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستیم .


مرد کمی جلوتر رفت ودید یک فرشته ای بیکار نشسته است مرد با تعجب از فرشته پرسید شما چرا بیکارید ؟

فرشته جواب داد اینجا بخش تصدیق جواب است مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب بفرستند .

مرد از فرشته پرسید مردم چگونه می توانند جواب بفرستند ؟

 

خیلی ساده فقط کافیست بگویند : خدایا شکر

/ 1 نظر / 4 بازدید