پیتلوس ...

http://reddodo.com/cellphones/wateroflife/?sesid=aGgxM1lXRFp6aWlyazZkczBYZllMQkxhdTh3VS8wYms4emNMbDcwcnp1ZHVKamJjZmhhM0ZnaWxvR3NRUE9Wbng4aXlpUE9jNjhrPQ==

 

بعضی موقع دلم برات خیلی خیلی تنگ میشه...

با اینکه کنارمی....مثل الان که داری تی وی میبینی و من پشت لپ تاب جلوتم

حس خاصیه...

نه خوب به بد ... فقط خاصه...

نمیدونم چرا ...

...

http://reddodo.com/cellphones/textheart/?sesid=Q0RpdkYvcWt4RWplblVtZzFwZEtIanNnUUF2dEtjcll3Y1BScVptci9HMVRvMzRub283T0JOYThOVWJ5SXdmdFRldUQwZXZxeENUOTJlMkhTYkxjOExrPQ==

/ 1 نظر / 4 بازدید
Edward

اوووووووووووووووووووووووووووووووووو......[عینک]