قدر رو قدر بدونیم

معنی جمله زیر در ماه رمضان کامل معنا میشود
ساحل دلت را به خدا بسپار ، خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد  . . .
ماه بخشش گناهان بر شما مبارک

قدر را قدر بدانیم

تقدیم به گل همبشه بهارم

 
/ 0 نظر / 4 بازدید