ای امام رضای دوست داشتنی ... تولدت مبارک

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

آن زمان که بسیار بچه تر بودم از اکنون ، با خود فکر می کردم که تو اگر نیامده بودی ، تو اگر خودت را به مردم ، نشان نداده بودی ، همه لغت نامه ها معطل می ماندند که در مقابل کلمه رئوف چه بگذارند ؟ !
اما کمی که بزرگتر شدم و دلم توانست چون کبوتران حرمت در آستان مهر تو پر و بالی بگشاید ، فهمیدم که واژه ها چقدر ناتوان و حقیرند برای معنا کردن تو .

 

گنبد رضوی


ای بی کرانگی محض ! ای مهربانی منتشر! ای هویت بخش رأفت !


ما چه کنیم و چه می توانیم بکینم جز این که دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که آن "ابن الرضا"ی آخرین بیاید و آن خورشید چهاردهم طلوع کند .


ای امام رضای دوست داشتنی ! فقط فرزند قائم توست که می تواند تو را برای ما معنا کند و تنها در سایه ظهور اوست که می توانیم عقاب اندیشه مان را در آسمان بیکران ادراک تو به پرواز درآوریم .

 

ای امامی که در مقابل هیچ حاجتی زبان دلت هرگز به گفتن "نه" نمی چرخد ، ظهور عاجل فرزندت را از خدا بخواه !

/ 1 نظر / 35 بازدید
ابوالفضل فتحی آزاد

سلام خیلی زیبا بود من از این متن گران سنگ شما در این آدرس استفاده کردم ، امیدوارم رضایت داشته باشید - [گل][گل] . مگو که بــی خِرَدَم، هیــچکس نمی خَــرَدَم کرامــــــت تو به بالای دست می بــَــــرَدَم اگر جدا کنی از خود مرا کم از صِفـــــــرَم وگر کنار تو باشم فــــــزون تر از عـــدَدَم گدائـــــی دَرَت از خـــــلق، بی نیــازم کرد که در ســــوال کسی جــز تو را صدا نزنم هِــــزار بـــار شدم غافل از تــو، دیدم باز فزونی کرمت سوی ایـن حـــَـــــرم کِشَـدم ز کَسرت کرمت ای کریــــم اهل البیـــــت خجالتی که کِشیــــــدم هَماره مــی کُشدم بهـای یک ثـمن بَقس هــــم ندارم لیـــــک به لطف خویش امام رئـــــــــوف می خَرَدم . رئوف - ضامن آهو - علی فانی . http://afasoft.ir/post/115