24 ساعت با امام...

 

لذت بردم ....

/ 1 نظر / 2 بازدید
...

دلم به وسعت دریا گرفته است. ای کاش کسی بود تا صدایم را میشنید. در این قفس دنیایی وجودم پر است از تنهایی. و ادمهای خاکی اسیر زمین نمیدانند که من چقدر غصه دارم .کسی به دنبال کابوسهایم نمیرود. به من به رویاهایم میخندند. میخواهند مرا هم اسیر خاک کنند .به خاطر شوق پرواز میخواهند بالهایم را قیچی کنند. کسی فریادم را نمیشنود.به من میگویند تو نمیدانی تو نمیفهمی .ولی قلب کوچکم هر روز شکسته تر میشود.نمیخواهم زمینی شوم. خدایا کسی نیست رسم پرواز را به من یاد دهد.خود میدانم هر روز به این جسم حقیرم بیشتر دل میبندم.خدایا نگذار روحم هم مثل این جسمم هر روز کوچکتر و خاکی تر شود.من به امید بزرگ شدن روحم نشسته ام به امید نهال بودن شوکرانم.