سرما نگو ... در حد تیم ملی

ماجرا ازون جا شروع شد که محمد حسین سرما خورد و پشت سرش منو خانومی بابا محمد و ......

سلام...

اومدم تهران ولی شروع اومدنم با سرمای شدیدی شروع شد تا جایی که یک شب نشده دیگه تحمل نکردمو دیشب امپولو ...

خانومیم دیروز دکتر رفت و قرص و ....

دیروز دانشگاه کار انتخاب واحدو رسیدم

خدا رو شکر مشکلت رفع شد

اگه سرما نمیخوردم میخواستم برم پیش بچه ها خوابگاه تا کار پروژه ام رو برسم

حالا ا فردا صبر میکنم

انشالله منو خانومی هر دو زودی تر خوب بشیم

موضوع کارمم خیلی جدی تر از گذشته شده برام

انشالله که خوب پیش بره...

راستی خیلی دلم برات تنگیده خانومی...

دوستت  دارم بی ریا...

 

---------------------------------------------------------------------

 

بندگی را آغازیست به بلندای عشق و به وسعت عرفان.عاشق باشیم و عارف...

/ 0 نظر / 5 بازدید