وداع ...

حضرت امام سجاد(ع) هنگام وداع با ماه رمضان چنین دعا می فرمود: خدایا! تو روزه ماه رمضان را یکی از وظایف گزیده و ناب و یکی از واجبات ویژه قرار دادی و آن ماه را در میان ماه های دیگر مخصوص شمردی...

این ماه در میان ما جایگاهی ستوده پیدا کرد و برای ما همنشینی دلپذیر شد و بهترین سودهای دو جهان را بهره  ما کرد و چون مدتش به سر آمد و روزهایش همه سپری شد، از ما جدا شد.

ما آن را چنان کسی وداع می کنیم که مفارقت او بر ما گران است و رفتن او سبب غمگینی و تنهایی است و این وظیفه ما بود که شکوه این ماه را پاس داریم و حرمت آن را بشناسیم و حق آن را ادا کنیم و به هنگام بدرود با این ماه می گوییم:

سلام بر تو! ای آن که چون باشد قدرش بزرگ است و چون از دست برود فقدانش،رنج آور است. ای مایه امیدی که دوری اش دردناک خواهد بود... سلام بر تو! ای ماهی که در آن همه چیز به سلام و ایمنی پیوسته است. سلام بر تو ای مصاحب خوشایند، سلام بر تو! ای آورنده برکت ها و فرخندگی ها و ای شوینده پلیدی ها و گناه ها.

سلام بر تو! ای ماهی که تو را وداع می کنیم در حالی که هنوز تو را می خواهیم و هنوز شایق روزه گرفتن روزهای توایم... (صحیفه سجادیه، دعای ۴۵)

http://www.askdin.com/gallery/images/514/large/1_1745214510468245247683761004317825187251.jpg

/ 3 نظر / 4 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] انسان های خوب همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند. [گل]

خانه دوست

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم گاه یک نغمه انقدر دست نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود چشمانمان رهایش نمی کند گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی کنیم . . .