گاهی لازمه که .... ؟هیچ شانسی برای موفقیتشون نیست.برج خیلی بلنده

قورباغه های کوچیک یکی یکی شروع به افتادن کردند...

بجز بعضی که هنوز با حرارت داشتند بالا وبالاتر می رفتند...

جمعیت هنوز ادامه می داد,"خیلی مشکله!!!هیچ کس موفق نمی شه!"

و تعداد بیشتری از قورباغه ها خسته می شدند و از ادامه دادن منصرف ...

ولی فقط یکی به رفتن ادامه داد بالا, بالا و باز هم بالاتر....

این یکی نمی خواست منصرف بشه!

بالاخره بقیه ازادامه ی بالا رفتن منصرف شدند.به جز اون قورباغه کوچولو که بعد از تلاش زیاد تنها کسی بود که به نوک رسید !

بقیه ی قورباغه ها مشتاقانه می خواستند بدانند او چگونه این کا ر رو انجام داده؟

اونا ازش پرسیدند که چطور قدرت رسیدن به نوک برج و موفق شدن رو پیدا کرده؟

و مشخص شد که

برنده ی مسابقه کر بوده !!!کر بشید هر وقت کسی خواست به شما بگه که به آرزوهاتون نخواهید رسید !

/ 1 نظر / 4 بازدید
س

قرار بود یادداشت خصوصی نذاریا... پس این پایینی چیه؟!!!!!!!!!1 هان