یکشنبه - 1 اسفند - فردا جشنمون ...

یکشنبه - 1 اسفند - فردا جشنمون ...

 

سریعا مینویسم :

١- واقعا بعضی هماهنگی ها پر فشاره

٢- پدر مادرم بیش از پیش بهشون فشاره و استرس

٣-الان باید ب رم ارایشگاه

۴ - استرس دارم. استرس شیرینیه ولی

۵ - برگزاری روتین نمیخوام برا مراسممون

۶ - به قول هانی بانو متفاوت و اسپشال از ماشینمون ، لباسمون  تا ....

٧- دعام کنید

٨ - منتظرم دوستای نزدیکمو ببینم. دیدن بعضی ها تو مراسم برام شیرینیش از هر چی دیگه  میتونه شیرین تر باشه. شاید سیرینی دیدن ١٠٠ نفر در ازای همون یه نفر ..

من دارم میرم بازم میگم ... دعام کنید

 

/ 0 نظر / 4 بازدید