امشب ... چرا دوستت دارم ...

سلام

روزهای امتحان

 

روزهای کم اوردن وقت و استرس و تبعات ناشی از اون...

بی تابی های ندیدن همدیگه به شکل های مختلف...

پس فردا میرم تهران برا امتحانا

امشب پیشت بودم و با هم یه ساعت صحبت کردیم...

میدونم که متوجه شدی تمام حرفام فقط به یه جمله خلاصه میشد..

خیلی زود دلتنگت میشم...

نمیدونم چطور 16 روز دوریتو تحمل کنم ...

اونم موقع امتحانا ...

دلم برات لک میزنه ...

 

 

امشب گفتی چرا دوستم داری....

منم هی بهت میگفتم چون دوستت دارم....

....

اونقدر گفتی که اخر بهت گفتم...

تورا دوست دارم بدون اینکه علتش را بدانم.محبتی که علت داشته باشد یا احترام هست یا ریا!!!

...

یادت باشه عشق و دوست داشتن واقعی دلیل نمی خا د چون چیزی که دلیل داشته باشه روزی میتونه بی دلیل بشه مثل هوس...

 

همیشه در قلبمی صائمه مهربونم....دوستت دارم با تموم وجودم...

دلم همین دو ساعت که ندیدمت برات لک زده....

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سهیلا

اخیییییییییی منم تازه همین اس ام اسو دادم واسه عخشم خلم کرده از بس گفت چرا دوسم داری؟