مثل تو ...

هنوز هستند پسرانی که بوی مردانگی می دهند
در دستانشان عزت یک مرد ، یک مرد ، واقعی لمس می شود
اهل ناموس بازی نیستند!
می شود روی حرف و قول هایشان حساب کرد ...
هنوز هم هستند دخترانی که تنشان بوی محبت خالص می دهد
... بکرند
نابند
لمس نشده اند
آری ، هنوز هم هستند ! نادرند ! کمیاب اند ! پاک اند !

هنوز آدم هایی از جنس فرشته پیدا می شود / هستند !
نادرند ! کمیاب اند !
اما هستند ...

مثل تو ...

دوستت دارم خانومی عزیزم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید