حکایت - 3 پند کامروایی

داستان آموزنده - پند لقمان به پسرش - www.i-sms.mihanblog.comرروزی لقمان به پسرش گفت : امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی ...

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری ...
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی ...
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی ...

پسر لقمان گفت : ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم ؟
 
لقمان جواب داد : اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد ....
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است ...
اگر با مردم دوستی کنی ، در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
ماهی

سلام این حکایت واقعا زیباست و من اونو با تمام وجود قبول دارم چون تجربه کردم

علی

استاد رام اللّه یكی از اساتید پنجگانه‏ی حق در عصر كنونی است

Mysterious Eyes

اولی و دومی رو خودم تجربه کردم واقعا درسته