دو روز ...

دو روز ...پر از ارامش ...در کنار اقایی پر از ارامش ...

با هم و فقط با هم ....

نیایش...

فقط حرم و حرم ...

لذت بردم.

همین  و  همین  و همین ...

 

http://www.askdin.com/gallery/images/21662/1_zy9jkzxkils8ugizzsxc.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
بی نشان

دلتنگی هنوز حرفهایم را لاک میگیرم هنوز هم غلط املایی دارم هنوز دلتنگ میشوم برای نبودنت بودنت هیچ وقت عادی نشد چطور به نبودنت عادت کنم؟