اولین خاطرات من بعد صیغه کردنمون

بعد صیغه کردنمون صبح چهار شنبه بود که رفتیم گروه خون...

((( همین الان عذر میخوام بابت این خاطره ولی چون تقریبا اولین خاطرمونه گفتم بگم)))

ازمایش ادرار مبخواستن بگیرن
گفتن برین تو دستشویی

اومدم درو ببندم یهو دکتره داد زد ممنوع.
بهش گفتم یعنی صاف صاف جلوتون.....؟324:

302:

اومدم بشینم گفت نشستن ممنوع302:

رومو اون ور کردم یهو دیدم 3 تا اینه قدی دور تا دورمه302:: بهش گفتم میخوای ببینی این چه کاراییه310:: یارو خندید. شانس ما باید وایساده ...

تو عمرمون 10 بارم این جوری نکردپه بودیم

حالا مگه بیرون میومد.
هر چی زور زدیم نشد...302:

رفتم بیرون حدود یک لیتر اب خوردم جوری که شکمم اون ور این ور میرفت

بعد 5 دقیقه رفتم دوباره با چند قطره 227:

خدا رو شکر اون روز جوری رفتار کردم که جلو خانوم ضایه نشه ولی شب نیم ساعت نیم ساعت میرفتم دستشویی302:

این اولین خاطرات من بود...

یادتون باشه (مجردا)صبح قبل رفتن تا میتونین اب بخورین و دستشویی نرن

/ 3 نظر / 20 بازدید
mostafa

http://www.hamdardi.net/thread-12049-post-129653.html#pid129653 اینجا هم گذاشتم بتونید ببینید

شيدا

kheyli ba maze bod[پلک][نیشخند]movafagh bashi[لبخند]

شهرزاد

وای کلی خندم گرفت باحال بود