آفتاب...

آمدند تا حیات را

از پر سر و صدا کنند

خیل گنجشک‌ها فراهم‌اند

تا دوباره قشقرق به پا کنند

روز، اینچنین

می‌شود شروع

آی آفتاب!

جا نمانی از طلوع!

---------------------------------------------------------

دلم آفتاب میخواد ....

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
ویولون

این اتــاقِ مَن استـــــ ... وقتــے وارد شدی ... آنقـــدَر کوچَکـــــ مے شـَـــوَد ... که دیــگـر جــایــے بَــــرای نـشستَــن بـاقـــے نَخواهَـــد مانــــد ... مَـگـر دَر آغــــوشِ مَـــن ...