صائم ....

سلام صائمه ی من

خیلی وقته برات ننوشتم درست و حسابی چه اونجا چه این جا...

دوست داشتم باهات صحبت کنم رودر رو ولی نمیدونم چرا دلم خیلی می خواست خودت بخونی و فکر کنی و ....

صائمی  زن جلوه ای از محبت خداست ...اگر با خدا باشد...

همین

 

/ 0 نظر / 2 بازدید