5 تا جمله توپ توپ برای شما.....

.کم دانستن و زیاد حرف زدن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است .              ناپلئون

۲.شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را ندارند فقط از آنچه که دارند بهترین استفاده را می‌کنند . 

۳.یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد؛ ولی در همین مدت یک راست هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.                   مارک تواین

۴.دیروز یک خاطره است ، فردا یک راز است و امروز یک هدیه است

۵.… بهتر است مدتی هیچ چیز یا هیچ کسی نباشی . اگر همچنان کارهایی را که قبلاً خوب انجام می دادی انجام بدهی ، چیزی یاد نخواهی گرفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید