گفتگویی با خدای عزیزمون

گفتگویی با خدای خودمون

 

*من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید
خدا گفت :


.......... نه آنها برای این در تو نیستند که من آنها را بزدایم .بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی.


*من از خدا خواستم که بدنم را کامل سازد*
خدا گفت : نه روح تو کامل است . بدن تو موقتی است.


*من از خدا خواستم به من شکیبائی دهد*

خدا گفت : نه شکیبائی بر اثر سختی ها به دست می آید. شکیبائی دادنی نیستبلکه به دست آوردنی است.

*من از خدا خواستم تا به من خوشبختی دهد*
خدا گفت : نه من به تو برکت می دهم خوشبختی به خودت بستگی دارد


*من از خدا خواستم تا از درد ها آزادم سازد*
خدا گفت : نه درد و رنج تو را از این جهان دور کرده و به من نزدیک تر می سازد.


*من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد*
خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی.


*من از خدا خواستم به من چیزهائی دهد تا از زندگی خوشم بیاید*
خدا گفت : نه من به تو زندگی می بخشم تا تو از هم? آن چیزها لذت ببری

*من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگران همان طور که او دوست دارد ، دوست داشته باشم

خدا گفت : … سرانجام مطلب را گرفتی امروز روز تو خواهد بود آن را هدر نده.

 

*داوری نکن تا داوری نشوی . آنچه را رخ می دهد درک کن ، برکت خواهی یافت

/ 3 نظر / 4 بازدید
منصورنیرى

من خانواده ندارم تنهام کسی پیدامیشه کمکم کنه کاری بهم بده توروبه فاطمه زهرادل سوزی هست خداهست کمکم کنه

مجتبی

دستت درد نکنه... متن زیبایی بود... عکسهایی هم که در خلال متن آورده بودی بر زیبایی و تأثیرگذاری اون می افزایید... بازم ممنون....

مجتبی

یادم رفت بگم... ملودی زیبایی هم گذاشتی...