چند جمله زیبا و ناب و قابل تامل

ازخدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که آرزو داری،  زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار!

 

 

هیچوقت از مشکلات زندگی ناراحت نشو، کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر می دهد.

 

 

خداونداگر آرزویی در تو قرار داده،  بدان توانایی آن را در تو دیده است!

 

 

بارانرحمت خدا همیشه می بارد،  تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

 

 

دوستداشتن یک نوع باوره، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد.

 

 

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند، اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان!

 

 

زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از حادثه هاست، چند برگی را تو برگ می زنی و مابقی را قسمت!

/ 0 نظر / 5 بازدید