من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

من خودم بودم و یک حس غریب

که به صد عشق و هوس می ارزید
من نه عاشق بودم نه دلداده به گیسوی بلند و نه الوده به افکار پلید...

من به دنبال نگاهی بودم که مرا

از پس دیوانگی ام می فهمید

و خدا می داند ....... سادگی از ته دلبستگی ام پیدا بود.

جبران خلیل جبران


/ 2 نظر / 4 بازدید
پگاه

عاشق این متنم :) مرسی

ااااااااااااا

به . . . تو می اندیشم