سلامی مثل سلام روز اول ابتدایی معلمم به من

سلامگاوچران

هفته پیش که نوشتم میخوام برم دانشگاه خیلی زود ان تایم بیدار شدم رفتم دانشگاه ولی....!!! دیگه نگم که چی شد (کلاس یوختی)

دوشنبه مشهدقلب رفتم با دوستم .با این که کم بود.. یک شب و دو روز ولی واقعا خوب بود...


جه شبی بود شب خوابیدن تو حرم...

انشالله قسمتتون بشه که چطور ۵ دقیقه هم نمیزارن بخوابینناراحتنیشخند

بعدشم یه سر خونه رفتم.. خیلی خوب بود..

جای شما خالی نیشخندنیشخندنیشخندهوراگاوچران

دیروزم که اولین روز رسمی کلاسام بود

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلی خسته شدم...

٧و خوردی صبح راه افتادم.کلاس ٩ تا ١١ و کلی کارو کلاس از ١ تا ٧:۵ شب...

ولی خودمونیماخیلی خوبهه که دو روزه کلاس. روزای دیگه راحتی و هر کاری میشه کرد..

چقدر خوابم یاد. ما رفتیم برا خواب عصر گاهی!!!خواب

/ 0 نظر / 4 بازدید