مرد...

من دوس دارم مثل یه مرد باهام رفتار بشه.

من دوس دارم بشنوم قدر شناسیتو از کار هام حتی کوچیک چون تو بزرگاشم خیلی نا ملموس بود

من دوس دارم بهم محبت کنی.اون محبتی که من انتظار دارم رو نمیبینم

من کارم به جایی رسیده که بهت میگم منو بوس کن.

چرا من میام پشت کامپیوتر بعضی موقع؟

چرا نمیام پیشت همیشه؟

من اومدم پیشت چه اتفاقی افتاد؟

چقدر در من انگیزه به وجود اوردی که بیام پیشت؟ایا غیر انگیزه رابطه ی ... در اون موقع ها برام انگیزه به وجود اوردی؟

تا چند بار شده پیش قدم بشی و بهم محبت کنی؟شاید یه دست کشیدن به صورتم؟یه بوس دادن غافل گیر کننده.یه بغل محکم.یه ....

یه

یه

یه

و هزاران "یه" که خودت و خودت باید دنبالش بری و فکر کنی و پیدا کنی

چرا فقط از من انتظار داری؟

چرا من باید این قدر بهت بگم مهربون

مهربون

مهربون

حتما یه چیزی هست که میگم

یه خورده فکر چرا کارای جذابم کم شده

به خودت تا حالا گفتی شاید 10 % من باید کاری میکردم که نکردم؟

بعضی موقع نیازه برای گرم شدن یه شعله کوچیکی مثل کبریتی رو اتیش زد تا مشعلی روشن شه.تا یه سالم بشینی و کبریتی نزنی اون مشعله روشن نمیشه

 

رک دارم بهت میگم

من توجه بیشتری میخوام ازت

من دوس ندارم 50 در صد حرفامون در مورد این کارو کردی این کارو نکردی های من باشه که بهم میگی

بزار در کنار تذکراتت کمی خودم باشم.

 

هر چقدر با هر روشی تیشه به ریشه من بزنی تکیه گاه خودتو خرابتر کردی

هر چقدر تو سر من بزنی تو سر خودت زدی

هر چقدر به من فشار بیاری به خودت فشار اوردی

هر چقدر منو مسخره کنی و با تیکه و کنایه باهام صحبت کنی خودتی که اسیب میبینی

هر چقدر بزرگم کنی خودتو بزرگ کردی

هر چقدر بهم اعتماد کنی به خودت اعتماد به نفس میدی

هر چقدر بهم ارج و قرب بدی به خودت دادی

هر چقدر بهم احترام بزاری به خودت احترام میزاری

 

من دوس دارم مثل یه مرد باهام رفتار کنی نه اون جوری که با فاطمه و خیلی های دیگه رفتار میکنی.

 

دوس دارم خودم باشم.وقتی همش من استرس حرف زدن هاتو داشته باشم نمیتونم به کارای خاصم فکر کنم.

نمیتونم برنامه ریزی درس داشته باشم

نمیتونم راحت تصمیم بگیرم و حرف بزنم

هی باید منتظر حرفات و استرس حرف زدنتو داشته باشم

من دوس دارم تو یه خط نشانه راه رو برام بکشی نه اینکه جلوم دیوار بکشی

دوس دارم تکیه گاهت باشم نه اینکه هر روز با یه اتفاق ساده از طرفت بلرزم

محکمترم کن

 

بدون با تموم وجودم دوستت دارم و اینو بدون برام خیلی خیلی خیلی با ارزشی

دوس دارم به اون حس برسم که از ندیدنت حتی برا چند ساعت دیوونه بشم. دیوونه واقعی

میدونی چی میگم؟"""""{می فهمی} چی میگم"""""؟دیووووووووووونننننننننننهههههههههههه بشم

من اینو دوس دا رم

نمیگم همش ولی الان تو شرایطی هستیم که 90% دست شماست ...

 

همین

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید