عاشخ...

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/10/13931010000429_PhotoH.jpg

 

 

به یاد این فیلم

/ 1 نظر / 39 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))