دو تا نشانه!!!

دور و برمون که پر از دنیا و زرق و برقش..با لذائذ و شهوات که احاطه شدیم تازه مراد لذائذ و شهوات حلال است در این مقال و حرامش بماند ! (پناه می بریم به خدا از شر شیطان) ،ضمنا حرف ها و شنیده های دور و برمان،کار های روز مره مان ،ایمیل ها و پیامک ها و تماس های تلفنی مان همه و همه مملو از دنیاست..دنیا و دنیا!

اینجاست که این آیه قرآن جلوه نمائی می کند و خدا هشدار میده که آقا و خانم :

«و من یعش عن ذکر الرحمان نقیض له شیطانا فهو له قرین » زخرف/36 .

و هر کس از یاد خدا رویگردان شود، شیطانی برای او می گماریم تا همنشین او شود .

اینم داشته باشید که:

«و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی » طه/124 .

و هر کس از یاد من رویگردان شود، زندگی (سخت) و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را کور وارد محشر می کنم .

---------------

پروردگار متعال در قرآن میفرماید:

«و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین » اعراف/205 .

پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و

شامگاهان، یاد کن و از غافلین مباش .

/ 3 نظر / 4 بازدید
آتنا

عالیییییییییییییییییی بود[تایید]

آتنا

عاااااااااااااااالی هستی[پلک]