روز خانومی...

http://files.namnak.com/images/fun/postalcards/mothers%20day_pics/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-no118.jpg

 

بنام آنکه شادی وخوشبختی را آفرید به آسمان گفتم قشنگترین جمله را بگو تا برای عزیزترین کسم بنویسم: گفت بنویس دوست دارم بی نهایت باصداقت تا قیامت تقدیم به همسرعزیزم

روز زن بر بهترین خانومیه دیییینا مبارکککککککک

خدا رو شکر میکنم خانومی خوب و مهربون خدا بهم هدیه کرده و خانومی رو یه امانت الهی میدونم که همیشه تموم سعیمو کردم که با توجه به توانایی هایم این امانت الهی رو خوب و عالی نگه دارم.

 

همسرم هستی همیشه مونس شبهای تارم

گرنباشی روز و شب از دوریت بیقرارم!

ای پناهم بی تو باشم من غریب و بی پناهم

من بهارانم همیشه چونکه هستی درکنارم

 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=65df3ef0-f667-46d4-9084-37f04349d05f&groupId=14502&t=1397385032051

 

/ 0 نظر / 5 بازدید