تصمیم اول ...

من همیشه به تصمیم اول احترام می گذارم. تصمیم اولی که به ذهنت می زند با همه ی جان گرفته می شود. تصمیم دوم با عقل و تصمیم سوم با ترس …. 

رضا امیرخانی – قیدار

 

قابل توجه خانومی

بخصوص سر مساله مانتو خوشکله که انتخاب کردی :)

ولی خودمونیما

گیرمیزه یه چیز دیگه بود :)   (((( محض اختشاشات مخزی هانی بانو))))

/ 1 نظر / 4 بازدید
میثمممممممممممممم .نجبادبوک

سلاممممممممممممم خوبی خوشی وبت عالیه عزیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز