این روز ها ...

سلام

نمیدونم والا چی بگم ...

روزهای پر فشاریه برام

خندیدن هم سخت شده برام

نباید این طور باشه ...

نمیدونم چرا بعضی موقع اون جوری که ادم میخواد پیش نمیره که این قدر مشکلات و مسائل پشتش باشه

خیلی عجیب شده ...

زندگی ها در اوج راحتی ای که میتونن باشن خیلی سخت شدن...

مکه ما درست شد ولی نمیدونم بعدش چه خواهد شد...

سر خونه زندگی رفتن چی میشه...

مرد مهربان ...

نیت پاک و صادق ....

زندگی ارام ...

نمیدونم...

زندگی رو نباید سخت گرفت

هدف افرینش طاعت و عبادته ...

انجامش میدیم یا دنبال دنیاییم فقط...؟

چرا به جای دنیا و دنیایی شدن و فشار برای انجام این جور کارا دنبال خدا و خدایی شدن و فشار اوردن و حتی .... روی الهی شدن نیستیم؟

مصطفی...

با توام

با توام مصطفی...

تغییرات نیازه ...

این جور نمیشه....

یه تغییرات پایه ای نیازه وگرنه این راه که تو روی پایانش معلوم نیست ...

راه درستو برو ...

کمی کج رفتی

برگرد از همین الان و راه درستو برو...

منتظرم ...

سریع تر. ...

تو راهنما باش...

راهنما....

هادی باش...

هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....هدایت گر....

/ 0 نظر / 2 بازدید