هیس ...

هـیــــس......

حــواس تــنــهــایـــی ام را ،

بـــا خـــاطـــرات خـــوبِ بـــاتـــو بــــودن پــرت کــرده ام…

بـگـو کـسـی حـرفـی نـزنـد…

بــــگــــذار لـحـظـه ای آرام بـگـیـرم…

http://covenantoflove.net/wp-content/uploads/2010/08/Shhh.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید