بهونه !!!! (دو موضوع)

همیشه بهونه برای ناراحت بودن وجود داره!!!

همیشه بهونه برای ناراحت شدن وجود داره!!!

مهم اینه که ما چطور به اونها نگاه کنیم..

شاید همیشه جوابامون درست نباشه..ولی این دلیل نیست که راه حلمون غلط باشه!!!خیلی باید دقت کرد که راه و محاسبات غلط جواب درست نمیده!!!

فرق این دو تا یه خورده زیاده!!!

موضوع ٢-

اخه چرا همش من نیاز به تلنگر دارم؟؟؟؟

چرا با این که همه چیزو میدونم  بازم باید تجربه کنم؟؟؟؟

                                      http://www.israelity.com/wp-content/uploads/2007/12/confused.jpg

با اینکه همه این چیزا رو میدونم بازم نمیدونم چرا ناراحتم!!!

خدایا..................................هلپ ممیی!!!!!!!

http://jhoyimperial.files.wordpress.com/2009/04/sad_man.jpg

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعید

کن آی هلپ یو؟؟

مصطفی

جاست گاد