اعتراف میکنم...

 

پنجره را باز میکنم

طلوع را میبینم و غروب را فراموش میکنم.

از اینکه در قلبم هستی و عشق منی افتخار میکنم.

دلم برایت تنگ شده عزیزم ، این را اعتراف می کنم.

 

نزدیکتر شدم... منتظرم باش گلم...

/ 1 نظر / 4 بازدید

ایول به این حس قشنگت