اخر تموم شد ....

اخر امتحانای جان فرسای من تموم شد .


خیلی  خسته شدم...

شاید به اندازه ٣  , ۴ ترم امتحان دادن بهم فشار اومد .

امروز دو تا امتحان داشتیم. هر دو هم حفظی شدید.

خیلی خسته ام...

فقط دوست دارم برم تو خودم.

(((چند ماه قبل یادته؟؟خیلی حال دادا))

دوست دارم وقتی میخوابم هیچ استرسی نداشته باشم وقتی خوابم و با خیالت راحت تا جایی که جا  داره بخوابم...اخ گفتی!!!!

از یه سری چیزا ناراحتم!!!از یه چیزایی هم خوشحال!!!

راستی تا حالا دو تا نمرمو گرفتم.خدا رو شکر هر دوتا رو خیلی بیشتر از انتظارم گرفتم.

شاید دلیلش این بوده که امسال فقط خودم بودمو خودم و تنها تکیه گاهم خدا بود و سعی کردم تلاشم  رو بیشتر کنم و از بعضی علایقم بزنم.

البته اینم بگم برام از ترم اول تا حالا نمره ملاک نبوده و نخواهد بود.

خدایا شکرت. خیلی دوستت دارم

/ 5 نظر / 11 بازدید
مصطفی

استخدام یک زن و دو مرد چند وقت قبل سازمان سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) شروع به گزينش فرد مناسبي براي انجام كارهاي تروريستي كرد. اين كار بسيار محرمانه و در عين حال مشكل بود؛ به طوريكه تستهاي بيشماري از افراد گرفته شد و سوابق تمام افراد حتي قبل از آنكه تصميم به شركت كردن در دوره ها بگيرند، چك شد. پس از برسي موقعيت خانوادگي و آموزش ها و تستهاي لازم، دو مرد و يك زن ازميان تمام شركت كنندگان مناسب اين كار تشخيص داده شدند. در روز تست نهايي تنها يك نفر از ميان آنها براي اين پست انتخاب مي گرديد. در روز مقرر، مامور سیا يكي از شركت كنندگان را به دري بزرگ نزديك كرد و در حاليكه اسلحه اي را به او مي داد گفت : - ما بايد بدانيم كه تو همه دستورات ما را تحت هرگونه شرايطي اطاعت مي كني، وارد اين اتاق شو و همسرت را كه بر روي صندلي نشسته است بكش! مرد نگاهي وحشت زده به او كرد و گفت: - حتما شوخي مي كنيد، من هرگز نمي توانم به همسرم شليك كنم. مامور نگاهي كرد و گفت : مسلما شما فرد مناسبي براي اين كار نيستيد بنا براين آنها مرد دوم را مقابل همان در بردند و در حاليكه اسحه اي را به او مي دادند گفتند: - ما بايد بداني

مصطفی

استخدام یک زن و دو مرد چند وقت قبل سازمان سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) شروع به گزينش فرد مناسبي براي انجام كارهاي تروريستي كرد. اين كار بسيار محرمانه و در عين حال مشكل بود؛ به طوريكه تستهاي بيشماري از افراد گرفته شد و سوابق تمام افراد حتي قبل از آنكه تصميم به شركت كردن در دوره ها بگيرند، چك شد. پس از برسي موقعيت خانوادگي و آموزش ها و تستهاي لازم، دو مرد و يك زن ازميان تمام شركت كنندگان مناسب اين كار تشخيص داده شدند. در روز تست نهايي تنها يك نفر از ميان آنها براي اين پست انتخاب مي گرديد. در روز مقرر، مامور سیا يكي از شركت كنندگان را به دري بزرگ نزديك كرد و در حاليكه اسلحه اي را به او مي داد گفت : - ما بايد بدانيم كه تو همه دستورات ما را تحت هرگونه شرايطي اطاعت مي كني، وارد اين اتاق شو و همسرت را كه بر روي صندلي نشسته است بكش! مرد نگاهي وحشت زده به او كرد و گفت: - حتما شوخي مي كنيد، من هرگز نمي توانم به همسرم شليك كنم. مامور نگاهي كرد و گفت : مسلما شما فرد مناسبي براي اين كار نيستيد بنا براين آنها مرد دوم را مقابل همان در بردند و در حاليكه اسحه اي را به او مي دادند گفتند: - ما بايد بداني

مصطفی

- ما بايد بدانيم كه تو همه دستورات ما را تحت هر شرايطي اطاعت مي كني. همسرت درون اتاق نشسته است اين اسلحه را بگير و او بكش. مرد دوم كمي بهت زده به آنها نگاه كرد اما اسلحه را گرفت و داخل اتاق شد. براي مدتي همه جا سكوت برقرار شد و پس از 5 دقيقه او با چشماني اشك آلود از اتاق خارج شد و گفت: - من سعي كردم به او شليك كنم، اما نتوانستم ماشه را بكشم و به همسرم شليك كنم. حدس مي زنم كه من فرد مناسبي براي اين كار نباشم! مامور سیا پاسخ داد: - نه! همسرت را بردار و به خانه برو.. حالا تنها خانم شركت كننده باقي مانده بود. آنها او را به سمت همان در و همان اتاق بردند و همان اسلحه را به او دادند: - ما بايد مطمئن باشيم كه تو تمام دستورات ما را تحت هر شرايطي اطاعت مي كني. اين تست نهايي است. داخل اتاق همسرت بر روي صندلي نشسته است . اين اسلحه را بگير و او را بكش. او اسلحه را گرفت و بلافاصله وارد اتاق شد. حتي قبل از آنگه در اتاق بسته شود آنها صداي شليك 12 گلوله را يكي پس از ديگري شنيدند. بعد از آن سر و صداي وحشتناكي در اتاق راه افتاد، آنها صداي جيغ، كوبيده شدن به در و ديوار و ... را شنيدند. اين سرو صداها براي چ

مصطفی

او اسلحه را گرفت و بلافاصله وارد اتاق شد. حتي قبل از آنگه در اتاق بسته شود آنها صداي شليك 12 گلوله را يكي پس از ديگري شنيدند. بعد از آن سر و صداي وحشتناكي در اتاق راه افتاد، آنها صداي جيغ، كوبيده شدن به در و ديوار و ... را شنيدند. اين سرو صداها براي چند دقيقه اي ادامه داشت. سپس همه جا ساكت شد و در اتاق خيلي آهسته باز شد و خانم مورد نظر را كه كنار در ايستاده بود ديدند. او در حاليكه عرق را از پشاني اش پاك مي كرد گفت: - شما بايد مي گفتيد كه گلوله ها مشقی است. من مجبور شدم مرتيكه را آنقدر با صندلي بزنم تا بميرد نکته: جزئیات این عملیات محرمانه توسط هکرهای موذی از سیا دزدیده شده و در اختیار عموم قرار گرفت

سعید

میشه معنی بعضی علایقو بگی مت هم بفهمیم[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] آخه این خال بندی ها رو میکنی خودت شاخ در نمیاری؟؟[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] والا من که روم کم شد آقا رو...از بعضی علایقم زدم[سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز] البته خوابشو باهاتم.ماشالله همچین توژ خوابیدی... اما اینو بدون همیشه دوست دارم...