چهار خصلت ....

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:


هر کس دارای چهار خصلت باشد گرچه از سر تا پا غرق در معاصی باشد

ولی خداوند تمام گناهان او را به حسنات تبدیل می کند.


آن چهار خصلت عبارتند از :
┘◄ راستگویی


┘◄حیا


┘◄خوش خلقی


┘◄سپاسگزاری از نعمتها


اصول کافی، ج3، ص166/ 0 نظر / 4 بازدید