10 روز...

سلام

10 روز پر مسئولیت....

10 روز باباشون رفتن مکه و مسئولیت های زیادی بر عهده من و خانومی بود...

الحمدلله فکر کنم خیلی خوب تونستیم کارامونو برسیم.

دیروز بابا مامان ننه و خاله اومدن و دیشبم مراسمشون بود که خیلی خوب و عالی برگزار شد.الحمدلله...

خانومی، این چند روز زیاد زحمت کشیدی و خونه رو دسته گل کردی.... بسی سپاس...

 

خدمت هم فرت کامل...

فقط مونده چند تا امضای اخر که یه سر باید برم گرگان  که به احتمال زیاد میشه اول هفته بعد...

استرس تقریبا زیادی سر کار دارم... منتظرم هنوز... شدیدا منتظرم...توکلم به خداست...همین ...

خدارو برا همه چیز شکر ...

/ 1 نظر / 14 بازدید