دلنوشته

 

نامت چه بود؟     آدم

فرزند؟     مرا نه پدری نه مادری، بنویس اولین یتیم خلقت.

محل تولد؟ بهشت پاک.

اینک محل سکونت؟ زمین خاک.

قدت؟  روزی چنان بلند که همسایه‌ی خدا، اینک به قدر سایه‌ی بختم به روی خاک.

اعضای خانواده؟  حوای خوب و پاک، قابیل خشمناک، هابیل  زیر خاک.

روز تولد؟  روز جمعه به گمانم روز عشق.

رنگت؟  اینک فقط سیاه، ز شرم چنان گناه.

چشمت؟  رنگی به رنگ بارش باران که ببارد ز آسمان.

وزنت؟  نه آنچنان سبک که پرم در هوای دوست نه آنچنان وزین که نشینم بر روی خاک.

جنست؟  نیمی مرا ز خاک ، نیمی دگر خدا.

شغلت؟  در کار کشت امیدم.

شاکی تو؟  خدا.

نام وکیل؟ آن هم خدا.

جرمت؟ یک سیب از درخت وسوسه.

فقط همین؟ همین.

حکمت؟ تبعید در زمین.

همدستت در گناه؟ حوای آشنا.

ترسیده‌ای؟ کمی.

ز چه؟ که شوم اسیر خاک.

آیا کسی به ملاقات تو آمده؟ بلی

که؟ گاهی فقط خدا.

دلتنگ گشته‌ای؟ زیاد

برای که؟ تنها خدا.

آورده‌ای سند؟ بلی.

چه؟ دو قطره اشک.

داری تو ضامنی؟ بلی.

که؟ تنها کسم خدا.

در آخرین  دفاع؟ می خوانمش چنان که اجابت کند دعا.

 

می خوانمش چنان که اجابت کند دعا.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید