قنـــــاعـــتـــــــــ

قنـــــاعـــتـــــــــ

ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ

امام جعفر صادق (ع) :

هر که به یک زندگی ساده از خدا راضی باشد خدا هم به عمل اندک او راضی شود.

ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ

اصول کافی، ج ۳ ، ص

/ 0 نظر / 4 بازدید